Canteen „Nova” at the Secondary School Complex

Stołówka Nova przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
ul. Piłsudskiego 7,
Hajnówka


See on map