Pod Dębami

W Świnorojach, urządzono 9-kilometrową ścieżkę „Pod Dębami”. 14 przystanków ilustruje m.in. zabiegi hodowlane, które wykonuje leśnik, metody zwalczania kornika drukarza, szkółkę leśną, prezentuje odkrywkę glebową i skupisko wczesnośredniowiecznych kurhanów. Trasę można skrócić, przechodząc z przystanku piątego od razu do przystanku 12 (skrót jest oznakowany w terenie).


See on map